I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur de behandlas.

Denna integritetspolicy gäller för: boxningssäcken.nu

Ansvarigt företag: Itess Sweden AB 559275-2371
Lillekärr Södra 116
425 31 Hisings Kärra
Västra Götalands län

Personuppgifter som samlas in och behandlas

Vi behandlar följande typer personuppgifter:

  • Kontaktinformation: Namn, e-postadress (OBS gäller endast om du kontaktar oss)
  • Besöksstatistik: Vi använder WordPress-pluginet Jetpack för att få information om hur många besökare sajten har.
  • Cookies: Se vår information om cookies

Personuppgifterna samlas in direkt från dig eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker vår webbplats.

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst

Vi använder dina personuppgifter för att skicka ut vårt nyhetsbrev om du har anmält dig till det. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig. Detta innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med marknadsföring av våra tjänster genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen.

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta oss för att använda din rätt till insyn.

Rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifterna.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss för att få utlämnande av dina personuppgifter.

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen. Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).