Boxning är en sport där två personer tävlar genom att försöka träffa varandra med slag. Det som tränas och värderas inom sporten är styrka, snabbhet, reflexer, uthållighet och viljestyrka. I Sverige finns tre tävlingsformer inom boxning. Dessa är amatörboxning, diplomboxning och proffsboxning. Vi ska nu reda ut vad som är vad.

Amatörboxning, en accepterad tävlingsform med många utövare

Boxning, tävling klasser

Amatörboxning är förmodligen den tävlingsform du tänker på när du tänker boxning. Matchen står mellan två boxare och utkämpas i en boxningsring. De tävlande har boxningshandskar och huvudskydd.

En match avgörs genom poängräkning. Det spelar också in om någon väljer att ge upp, om domaren avbryter matchen eller om det sker en knockout, diskvalifikation eller walk-over. Ringdomaren övervakar matchen och ska se till att ingen deltagare bryter mot uppsatta regler och att säkerheten upprätthålls i ringen. Inom amatörboxning handlar jakten på vinst inte om att fysiskt skada sin motståndare.

Matchen delas upp i ronder, 4×2 minuter för seniordamer eller 3×3 minuter för seniorherrar. Mellan ronderna får boxarna en minuts vila. Boxarna bedöms och poängsätts av domare under matchen. Alla godkända slag ger poäng. Det finns herr- och damklasser samt olika viktklasser inom respektive kategori.

Amatörboxning är en olympisk sport och finns med som fast gren i de flesta internationella sporttävlingar.

Den med grundläggande teknisk förmåga får diplom

Diplomboxning handlar om att kunna uppvisa teknisk förmåga. Även här delas de tävlande upp i ålders- och viktklass. Matchen står mellan två boxare och utkämpas i en boxningsring.

En skillnad jämfört med amatörboxning är att matchen inte får avgöras med hjälp av slagkraft eller genom att en boxare pressas till passivitet. Boxarna bedöms av domare som ger dem poäng utifrån hur duktiga de är på slag, kontringar och finter, gardering och undanglidning samt balans och fotarbete.

En annan skillnad är att ronderna enbart är tre stycken. Dessutom är de lite kortare, 1-2 minuter. En boxare som når 27 poäng under en match och har fått 3 poäng i genomsnitt av varje domare i varje rond, anses ha godkända grundläggande tekniska färdigheter i boxning och får då ett diplom.

Proffsboxning, en kontroversiell sport

Proffsboxning står, inte helt oväntat, mellan två boxare som tävlar i en boxningsring. De som tävlar i har lätta handskar samt saknar tröja och huvudskydd.

Matchen består av fyra till tolv ronder á tre minuter. Mellan ronderna får boxarna vila i en minut. Vinnaren har vunnit tack vare sina poäng, en teknisk knock-out eller en kock-out. En kock-out kan beskrivas som en situation där en av boxarna blivit träffad av ett slag och därefter inte kan fortsätta boxas. Domaren avgör genom att räkna till tio. En teknisk knock-out kan ske om domaren anser att en av boxarna är helt försvarslös, skadats för illa, diskvalificeras eller liknande.

Tre domare bedömer och poängsätter boxarna under matchen. Inom proffsboxning ser domarna gärna att boxaren har tyngd i sina slag. Vinnaren av matchen får tio poäng, förloraren får 9 eller lägre poäng. Till dessa poäng adderas de poäng som domarna satt under matchen. Proffsboxning är till skillnad från amatörboxning förbjuden som gren många sporttävlingar, bland annat i de olympiska spelen. I Sverige har tävlingar i proffsboxning varit förbjudna mellan år 1970 och 2007, men är idag tillåtna.

Om du är intresserad av boxning är det essentiellt att ha en boxningssäck att träna på, eller varför inte en stående?